Skib og plov

Titel og år
Skib og plov, 2002

Materialer
Granit og vand

Kunstner
Erik Brandt (1937-2023)

Placering 
Løjt Storegade i Løjt Kirkeby, overfor Løjt Kirke

Beskrivelse

Fortid møder nutid i Erik Brandts vandkunst. Titlen, Skib og plov, er en åbenlys hilsen bagud i historien til søfart, skibsbyggeri og landbrug, som har været hovederhvervene på Løjt Land. Formsproget klinger derimod moderne med sin stramme komposition af elementer i granit.

Skulpturens største element er ploven, der knejser to meter høj som et abstrakt plovskær på en sneplov med runde kanter. Det bløde står i kontrast til en kantet trappe på skulpturens smalleste side. Trappen peger mod en cirkelskåret brønd nogle meter væk. I kanten af brønden sejler skulpturens skib som en spids, sort elipseform. Fra skibets overside risler vand ud over dets jævne og ujævne flader og giver liv til de stramme, moderne former. Som et kuriosum har kunstneren ladet tiderne mødes endnu engang ved at ridse et lille soltegn som en helleristning nederst på den store plovsten.