Vandkunst - granit

Titel og år
Vandkunst, 1991-93

Materiale
Granit

Kunstner, år
Erik Warming, f. 1942

Placering
Storetorv, Aabenraa

Beskrivelse
Bybrønden stod i gamle dage dér, hvor Erik Warmings Vandkunst nu rejser sig på Storetorv: Vandkunsten består af to bassiner forbundne med en 12 meter vandrende. Ligesom på den gamle brønd flyder vandkunstens væld fra fire gat. Over den gamle bybrønd tronede en træskulptur af havguden Neptun. I Erik Warmings skulptur er den afløst af en glat granitsøjle, på hvis top en stiliseret strandskal i forskellige stenarter hviler. På det lille kar omkring søjlen ses de gamle tegn for ugedagene, og på det større kar med springvandet er de 12 stjernetegn afbilledet.
Værket arbejder med kontraster mellem ru og glatte flader og mellem stentypernes farver og tekstur.