Skib og plov

Titel og år
Skib og plov, 2002

Materialer
Granit og vand

Kunstner
Erik Brandt, f, 1937

Placering 
Løjt Storegade i Løjt Kirkeby, overfor Løjt Kirke

Beskrivelse
Fortid møder nutid i Erik Brandts vandkunst. Titlen, ”Skib og plov” er en åbenlys hilsen bagud i historien til søfart, skibsbyggeri og landbrug, hovederhvervene på Løjt Land gennem tiden. Formsproget klinger derimod moderne, i en stram komposition af elementer i granit.
Det største element er skulpturen ”plov”, der knejser to meter høj som et abstrakt plovskær på en sneplov med runde kanter. Det bløde står i kontrast til en kantet trappe på skulpturens smalleste side. Trappen peger mod en cirkelskåret brønd nogle meter væk. I kanten af brønden sejler ”et skib” som en spids, sort elipseform. Fra skibets overside risler vand ud over dets jævne og ujævne flader og giver liv til de stramme, moderne former.
Som et kuriosum har kunstneren ladet tiderne mødes endnu engang ved at ridse et lille soltegn, som en helleristning nederst på den store plovsten, væk fra brønden.