Kløvning

Titel og år
Kløvning, 1994

Materialer
Halmstadgranit

Kunstner
Søren West, f. 1963

Placering
Kirsebærhaven, Kallemosen 58, Rugkobbel, Aabenraa

Beskrivelse
Med Søren Wests skulptur ”Kløvning” er der drama i luften, på en ellers fredelig plet foran boligforeningen Kirsebærhaven.
Som efter et ordentligt hug står et halvanden meter højt og smalt kløveblad, i rødligt granit og kiler sig ind i spalten på en bastant, grå sokkelsten. Skulpturens balancepunkt er ved at tippe, fordi kløvebladet er så stort og rager højt op. En effekt, som tilføjer yderligere spænding og kraft til værket.
Kigger man nøjere efter, opdager man at scenariet intet har med kløvning at gøre, for spor på stenene viser, at her er tale om sprængninger. På bedste postmoderne vis bryder kunstneren med traditionen og afslører, hvordan han har iscenesat værket. Sokkelstenen er spækket med lange riller efter borehuller, til dynamit. Kunstneren har intet gjort for at fjerne hullerne, så processen blev sløret og peger med sit kunstgreb på, hvordan værkets drama er blevet til.