Dansen om guldkalven

Titel og år
Dansen om guldkalven

Materiale
Granit og (jern)

Kunstner og år
Monica Poulsen, f.1944

Placering
Engvej, Rødekro

Beskrivelse
Den gamle Oksevej løber gennem området ved Rødekro. Det var den rute, hvor færrest vandløb og vadesteder skulle krydses, hvilket gjorde den til kreaturhandlernes foretrukne rute. Det trak naturligvis flere handlende til. Rutens naturelementer – skove, bække, stier og vadesten – er gengivet på siderne af den vogn, hvorpå kalven balancerer.

Titlen på skulpturen spiller på den rolle, kvæghandlen har historisk, men også på det faktum, at Oksevejen var en kilde til rigdom - og til griskhed. Den ustabilitet og fare, som dette rummer, symboliseres ved, at den mægtige og solide granitokse balancerer på et jernfundament, der igen hviler på en ganske spinkel hjulkonstruktion.