Landskabskunst mellem Varnæs og Bovrup indvies

Alle er velkomne, når Aabenraa Kommune, Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune og Statens Kunstfond indvier landskabskunsten ”raRbat” langs stien mellem de to landsbyer Varnæs og Bovrup øst for Aabenraa.

Torsdag den 17. august 2017 kl. 16.00-17.30.

10
082017

Program

16.00: Start ved samlingspunkterne A eller B -  A: Parkeringspladsen ved Varnæs Kirke / B: Parkeringspladsen ved Bovrup Kro

16:05: Gåtur fra samlingspunkterne langs med værket mod midten - Medlemmer af styregruppen for projektet og medlemmer af Billedkunstrådet vil følges med de to grupper

16:20: Grupperne mødes på midten af kunstværket

16.20: Velkomst ved Birte Sandorff Lock - medlem af den lokale styregruppe for kunstprojektet og Aabenraa Kommunes Billedkunstråd

16:25: Tale og indvielse ved Borgmester Thomas Andresen

16:35-17.30 Forfriskninger serveres i teltet

Taler:

- Torben Schønherr - medlem af Legat- og projektstøtteudvalget for Arkitektur, Statens Kunstfond

- Hanne Bat Finke - Landskabsarkitekt maa, mdl - kunstneren bag projektet

 

Landskabskunst mellem Varnæs og Bovrup indvies 

Torsdag 17. august indvies kunstværket "raRbat" langs vejen mellem Varnæs og Bovrup. Kunstværket er støttet af Statens Kunstfond og skabt af landskabsarkitekt Hanne Bat Finke

Alle er velkomne, når Aabenraa Kommune, Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune og Statens Kunstfond indvier landskabskunsten ”raRbat” langs stien mellem de to landsbyer Varnæs og Bovrup øst for Aabenraa.

Statens Kunstfond har doneret 1,8 mio. kroner til kunstværket, og billedkunstrådet har bidraget med de resterende 600.000 kroner. Det er skabt af landskabsarkitekt Hanne Bat Finke. Kunstværket består af en blomstrende rabat, hvori der er placeret to grupper af lysende akrylskulpturer, som er inspireret af den vilde plante snerlen. Skulpturerne er produceret på et anerkendt akrylværksted i New York. Kunstværket skaber en levende forbindelse mellem de to byer.

Processen med at få et kunstværk til Varnæs-Bovrup har stået på siden 2014 under ledelse af en styregruppe. Den bestod af kunstneren selv, to repræsentanter fra Aabenraa Kommunes Billedkunstråd, to repræsentanter for Varnæs-Bovrup Kunstudvalg samt medarbejdere fra Aabenraa Kommune. Der er holdt flere borgermøder om landskabskunstprojektet.

Indvielsen foretages af borgmester Thomas Andresen. Derudover taler Torben Schønherr fra Statens Kunstfond og kunstneren selv, Hanne Bat Finke.

- Mit værk er en kommentar til blomster og biers forsvinden fra landskabet. De store, forenklede og kunstigt skabte snerleabstraktioner skal minde os om, at vi har brug for at få øje på de små forunderlige mirakler i hverdagen, som når 1000 snerler vender sig i samme retning mod solen på én gang. Eller når de sirligt snor deres kronblade blade sammen og lukker sig for natten, forklarer Hanne Bat Finke.

Borgmester Thomas Andresen glæder sig til at klippe snoren:

- Det her er et godt eksempel på, at samarbejde mellem lokale kræfter, organisationer og kommunen kan skaffe synlige resultater, der kan komme alle borgere til gavn. Sammen skaber vi det gode liv i Aabenraa Kommune. Borgerne i Varnæs og Bovrup kan sammen med alle kommunens borgere være stolte af kunstværket, pointerer Thomas Andresen.

Medlem af styregruppen Heike Jacobsen fra Varnæs-Bovrup Kunstudvalg ser også frem til indvielsen:

- Det er mig en glæde at have været fødselshjælper til et kunstværk, som forbinder, og som udspringer af naturen, som indbyder til hvile og ro, og som kan nydes af enhver.